Γιατί γαβγίζουν τα σκυλιά?

All dogs can trace their ancestry back to the wolf. But wolves howl and dogs bark. Scientist think the bark may have developed for human benefit. But can dog owners tell what their dog's barks mean?
Μοίρασε αυτό το Βίντεο :

Δημοσίευση σχολίου