Προνύμφη της ευδεμίδας της Αμπέλου (Lobesia botrana)Προνύμφη της ευδεμίδας της Αμπέλου (Lobesia botrana)   
Μοίρασε αυτό το Βίντεο :

Δημοσίευση σχολίου