Τρέφοντας έναν αυξανόμενο πληθυσμό

 


Η μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να διασφαλίσει ασφάλεια τροφίμων για όλους τους πολίτες, τόνισε το Κοινοβούλιο σε απόφαση που υιοθετήθηκε την Τρίτη.

Ημερομηνία: 18/01/2011 Διάρκεια: 01:30 
Μοίρασε αυτό το Βίντεο :

Δημοσίευση σχολίου