Ανακύκλωση μπουκαλιώνA PSA created under the Cyprus CSR Media Initiative concerning recycling. In this announcement we show one of the ways a company (Marks & Spencer) can be enviomentally responsible by taking action. M & S recycles their plastic water bottles into other materials such as clothing, bedding etc.
Μοίρασε αυτό το Βίντεο :

Δημοσίευση σχολίου